Baobab z.s. logo

Domov BAO – domov se zvláštním režimem

Domov Bao je pobytová služba s vysokou mírou individualizovaného přístupu. Poskytuje celoroční bydlení s intenzivní podporou lidem se závažným chronickým duševním onemocněním, kteří mají v důsledku své nemoci sníženou soběstačnost.

Je určena dospělým lidem od 18 let věku se závažným chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Služba je přednostně poskytována zájemcům s trvalým pobytem v Praze.

Respektuje hodnotu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Posláním Domova Bao je poskytovat celoroční bydlení v přirozeném prostředí dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním. Naším cílem je motivace a podpora klientů k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost, pomáhají vytvářet a udržovat vztahy s okolím.
Smyslem služby je vytvořit bezpečný prostor ve kterém by se klient mohl v co nejvyšší míře sám rozhodovat. Podpora klientům je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok.

Naše služby

Sociální služby v Domově Bao jsou poskytované dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 • Poskytování ubytování
 • Poskytnutí celodenní stravy odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti a při získávání návyků
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační, vzdělávací a socioterapeutické činnosti, které pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovody k lékaři, na úřady, včetně doprovodů využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů)
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Ubytování

Byty jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči (postel, skříň, psací stůl, křeslo, sporák, rychlovarná konvice apod. viz soupis vybavení). Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro nácvik přípravy stravy.

Kapacita Domova Bao je 6 míst a aktuálně jsou všechna místa obsazena.

Podmínky pro přijetí do Domova BAO

 • Onemocnění z psychotického okruhu
 • Stabilizovaný zdravotní stav
 • Věk od 18 let
 • Potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře
 • Motivace k aktivitám v přirozeném prostředí
 • Zájem obnovit, udržet arozvíjet dovednosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti

Sazebník služby Domov BAO