Baobab z.s. logo

Case management – individuální podpora

Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním prostřednictvím podpory v oblasti bydlení, péče o sebe sama, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.

Case management je určen lidem od 16 do 64 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou životní situaci. Služba je poskytována zdarma.

Co nabízíme a v čem vás můžeme podpořit

 • Při hájení práv a zájmů
 • Při řešení obtížných životních situacích
 • Při řešení problémů spojených s bydlením
 • Sociální poradenství, doprovody
 • Při hledání a udržení zaměstnání
 • Navázání na psychoterapeutické, psychologické a další služby
 • Práce s rodinou a blízkými
 • Zapojení do společenského prostředí
 • Předcházení zhoršení zdravotního stavu
 • Intenzivnější podpora v době zhoršení zdravotního stavu – možná i v domácím prostředí
 • Zvládání krizových situací

Cíle

 • Péče o domácnost (praní, úklid, drobné opravy, vaření)
 • Orientace ve vašem okolí (nácviky a doprovody, MHD)
 • Práce s informacemi (vyhledávání na PC, chytrý telefon, online objednávání…)
 • Vyřizování formálních záležitostí
 • Nalezení práce a finanční zajištění 
 • Společenský život (nácvik chování ve společenských situacích) 
 • Sebepoznání a budování sebedůvěry
 • Péče o vlastní osobu
 • Vytvoření podpůrné sítě
 • Time management
 • Poskytnutí ubytování